Kim-Kardashian-Cosmopolitan-Europe-1

American actress Kim Kardashian is the cover star for the entertainment magazineCosmopolitan Latvia for the month of December 2010.

Kim-Kardashian-Cosmopolitan-Europe-3 Kim-Kardashian-Cosmopolitan-Europe-4 Kim-Kardashian-Cosmopolitan-Europe-2